IMaNema - Inge

IMaNema nieuwsberichten beheren

Het nieuwsoverzicht vind je via News->Blog: https://imanema.ugent.be/news Dat overzicht (een View heet dat in Drupal) toont alle content van het type "Article". De specificaties van deze view vind je via Structure->Views (of Overzichten)->News Bij "Filter Criteria" staat er: Content: Content type(= Article) Dus het nieuwsoverzicht toont alle content van het type 'Article'. Om een nieuwsbericht… Continue reading IMaNema nieuwsberichten beheren

PhpMyAdmin

Nieuwe tabel aanmaken via phpmyadmin, mysql

om een nieuwe tabel 'products' aan te maken doe je als volgt: Merk op: de prijs van een product mag NULL zijn, de naam niet. 'id' is de PRIMARY INDEX en Auto-Incremental (A_I) Het bijhorende SQL statement ziet eruit als: CREATE TABLE `ID116705_stoeien`.`products` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `name` VARCHAR(255) NOT NULL ,… Continue reading Nieuwe tabel aanmaken via phpmyadmin, mysql

Drupal

Externe database aanspreken vanuit Drupal

You need add the followings lines in settings.php for connecting 'external' database. $databases['default']['default'] = array( 'database' => 'drupal8', 'username' => 'username', 'password' => 'password', 'prefix' => '', 'host' => 'localhost', 'port' => '3306', 'namespace' => 'Drupal\\Core\\Database\\Driver\\mysql', 'driver' => 'mysql', ); $databases['external']['default'] = array( 'database' => 'external', 'username' => 'username', 'password' => 'password', 'prefix' => '',… Continue reading Externe database aanspreken vanuit Drupal

Drupal

Custom module maken in Drupal 8

1) Uitgebreide handleidingen: https://www.drupal.org/docs/8/creating-custom-modules Let Drupal 8 know about your module with an .info.yml file https://www.drupal.org/docs/8/creating-custom-modules/let-drupal-8-know-about-your-module-with-an-infoyml-file 2 ) Aanmaken van een Hello world module Prepare a Module skeleton: https://www.drupal.org/docs/8/creating-custom-modules/prepare-a-module-skeleton Daar kan je de benodigde bestanden downloaden: https://github.com/sidharrell/D8HWexample Doe daar: "Clone or download" -> "Download ZIP" Er zijn minimaal 4 bestanden nodig. Het is goede praktijk… Continue reading Custom module maken in Drupal 8