css

CSS – CMS sjablonen

Bekijk eerst de basics over clear en float. /// Referentie: https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_layout_cols   Beschouw volgende pagina met een header, menu, 3 kolommen en een footer. Bekijk deze pagina in uw browser via 'Inspect element' en verwijder alle CSS om het resultaat te zien. De html-structuur is als volgt: xx xx xx xx xx </div> xx Deze… Continue reading CSS – CMS sjablonen

css

CSS – basics

//// Referentie: https://www.w3schools.com/css/default.asp Stijl invoegen in HTML kan op 3 manieren: 1.Inline style 2.Internal style sheet 3.External style sheet 5 lagen om stijl aan te brengen (vandaar de naam cascading) Laag 1: de selector p, h3 { color: red; } Alle paragrafen en h3-elementen worden rood. Laag 2: de identifier (elke identifier moet uniek zijn… Continue reading CSS – basics