PhpMyAdmin

Nieuwe tabel aanmaken via phpmyadmin, mysql

om een nieuwe tabel ‘products’ aan te maken doe je als volgt:
Merk op: de prijs van een product mag NULL zijn, de naam niet.
‘id’ is de PRIMARY INDEX en Auto-Incremental (A_I)

create_table

Het bijhorende SQL statement ziet eruit als:

CREATE TABLE `ID116705_stoeien`.`products` ( `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT , `name` VARCHAR(255) NOT NULL , `price` INT NULL , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB;