Drupal

Nieuwsbrief blog aanmaken

Er zijn 2 manieren om dit te doen:

  • een blog pagina aanmaken voor de nieuwsbrieven: dus in Drupal-taal is dat: een nieuwe view aanmaken voor alle artikels van het content-type “newsletter”
    Zie: https://zwijnemeertech.wordpress.com/2018/09/19/blog-maken-in-drupal/
  • een nieuw content-type toevoegen met een extra PDF veld. Je kan instellen dat je een onbeperkt aantal PDF files kan uploaden.

We beschrijven hier de 2-de optie.
We schetsen hier de werkwijze om een nieuw contenttype aan te maken op basis van een bestaand contenttype “Basic page”.
We willen dus 2 velden in ons nieuw contenttype:
– Title
– PDF-file

Doe als volgt:
Structure->Content types->Add content type:
Name: “Newsletter”
Title field label: “Title” ; duid aan: “Required”
->Save content type
->Manage fields
Verwijder het body-veld
Add field:
Field type: “File”
Label: “PDF-file”
Allowed file extensions: “pdf”
Upload File directory: “newsletters” (dus de PDF’s komen terecht in de map: sites/default/files/newsletters)
Maximum upload size: “10 MB”
Allowed number of values: 20 (DAN KAN JE DUS MAX 20 NIEUWSBRIEVEN UPLOADEN IN DEZE PAGINA)

Om een nieuwsbrief toe te voegen:
->Content->Add content->Newsletter: Title en PDF-file invullen

Advertisements