Drupal, PhpMyAdmin

Migratie van een bestaande website naar een andere webserver

Alle bronbestanden transfereren (via FTP bv.)

Wees er zeker van dat je géén bestanden vergeet.  Eventueel kunnen er wat problemen zijn met file-rechten…

De database exporteren/importeren

Dat doe je via PhpMyAdmin.
Als je een SQL export doet van een database krijg je een SQL bestand met daarin bovenaan de regels:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `ID116705_drupal` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;
USE `ID116705_drupal`;

Soms echter wil je géén nieuwe database creëren, bv. omdat je de rechten daartoe niet hebt. Dus je wil deze tabellen importeren in een BESTAANDE database.
Dat doe je dan door de regel met ‘CREATE DATABASE…’ te schrappen.
In de regel USE ‘xxx’ vervang je xxx door de naam van de bestaande database waarin je wil importeren.

Sites/default/settings.php wijzigen

zodat verwezen wordt naar de correcte database op de nieuwe webserver.
Zoek in het bestand volgende code:

$databases[‘default’][‘default’] = array (
‘database’ => ‘ID116705_drupal’,
‘username’ => ‘ID116705_drupal’,
‘password’ => ‘mypassword’,
‘prefix’ => ‘z33u_’,
‘host’ => ‘mysql220.hosting.combell.com’,
‘port’ => ”,
‘namespace’ => ‘Drupal\\Core\\Database\\Driver\\mysql’,
‘driver’ => ‘mysql’,
);

Je moet dus AL DEZE PARAMETERS AANPASSEN zodat ze overeenkomen met de nieuwe configuratie.