Drupal, Uncategorized

Update Drupal core manually

UPDATE <> UPGRADE

Updating a Drupal site means an update from one minor version to another, for example from ‘8.4.4’ to ‘8.4.5’. This documentation guide is about updating your Drupal 8 site.

Upgrading a Drupal site means a change of a major version, for example from Drupal 6 to 8 or from Drupal 7 to 8

Samenvatting procedure

Zie https://www.drupal.org/docs/8/update/update-core-manually

1) Backup alle drupal bestanden, ook die in de root

2) Backup de DB

Via PhpMyAdmin -> export -> xxx.sql

3) Zet de site in maintenance mode

Configuration-> Development -> Maintenance mode

4) Verwijder een aantal mappen en bestanden

 • VERWIJDER ALLE BESTANDEN IN DE ROOT FOLDER (o.a. .htaccess, index.php, robots.txt,…)
 • VERWIJDER VOLGENDE MAPPEN:
  ‘core’, ‘vendor’
 • VOLGENDE MAPPEN MOGEN NIET VERWIJDERD WORDEN:
  ‘modules’, ‘profiles’, ‘sites’, ‘themes’

In Unix:

rm -rf core vendor
rm -rf core core
Remove all of the files in the top-level directory.
rm -f *.* .[a-z]*

Via FTP:

Ga naar de map www
Verwijder de mappen ‘core’ en ‘vendor’
Verwijder alle bestanden onder www (ook die van de vorm .xxx)

5) Upload de nieuwe security update als volgt

 • Download de laatste Drupal 8.x.x release van https://www.drupal.org/download
  naar een map BUITEN de web root.
 • Unzip/extract het gedownloade archief
 • Upload via FTP de mappen ‘core’ en ‘vendor’
 • Upload de (nieuwe security update) bestanden in de root van lokaal naar de www-root naar de webserver (18 bestanden o.a. .htaccess, index.php, update.php, robots.txt, …)

6) Voer opnieuw een aantal wijzigingen door in een aantal bestanden

OPMERKING: om de Nematology website te updaten hoef ik onderstaande acties NIET te doen
Indien er wijzigingen werden aangebracht in één van de volgende bestanden dien je deze opnieuw aan te brengen:

 • .htaccess
 • composer.json
 • robots.txt

OPGELET: NIET DE OUDE BESTANDEN GEWOON TERUG ZETTEN MAAR DE WIJZIGINGEN OPNIEUW AANBRENGEN IN DE NIEUWE BESTANDEN

Je kan eventueel de versies van de bestanden vergelijken met software zoals ‘Winmerge

7) Soms ook wijziging in de map ‘sites’

OPMERKING: om de Nematology website te updaten van versie 8.5.3 naar 8.6.5 hoefde ik onderstaande actie NIET te doen
Sommige updates bevatten wijzigingen in de file /sites/default.settings.php
Indien dit het geval is dien je dit nieuwe bestand apart te uploaden naar de map ‘sites’.
Dit bestand zit immers niet in de map ‘core’ of ‘vendors’.

8) Via de browser: run https://www.domein.be/update.php

Meestal werkt dit niet omdat je niet de rechten hebt.
Doe daarvoor eerst als volgt:

Zet de rechten van het bestand sites/default/settings.php op read en write.
Dat kan je makkelijk via je FTP client.

Open sites/default/settings.php met een teksteditor.
Verander:
$settings[‘update_free_access’] = FALSE;
naar
$settings[‘update_free_access’] = TRUE;

==> Doe https://www.domein.be/update.php
Deze update de database tabellen d.m.v. een wizard.
Volg de wizard met o.a. “Apply pending updates”

Indien alles gelukt is zet je de parameter terug op FALSE

$settings[‘update_free_access’] = FALSE;

Zet de rechten van het bestand sites/default/settings.php terug op enkel read.

9) Log in als Drupal admin voor een status report

Reports > Status report. Verify that everything is working as expected.
Er zijn ERRORS en WARNINGS.
Ik krijg bvb. volgende error:

Errors found
Trusted Host Settings
Not enabled
The trusted_host_patterns setting is not configured in settings.php. This can lead to security vulnerabilities. It is highly recommended that you configure this. See Protecting against HTTP HOST Header attacks for more information.

10) Haal de site uit de maintenance mode

Configuration-> Development -> Maintenance mode

Doe dan een check: Reports->Status Report: daar wordt de nieuwe drupal versie vermeld 😉