Drupal, unix

.htaccess manipulatie

gebruik van drupal in een submap

# Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory or in a
# VirtualDocumentRoot and the rewrite rules are not working properly.
# For example if your site is at http://example.com/drupal uncomment and
# modify the following line:

# RewriteBase /drupal

zwijnemeer.be redirecten naar http://www.zwijnemeer.be

# To redirect all users to access the site WITH the ‘www.’ prefix,
# (http://example.com/foo will be redirected to http://www.example.com/foo)
# uncomment the following:

RewriteCond %{HTTP_HOST} .
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^ http%{ENV:protossl}://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

toegang verlenen tot specifieke subdirectories

Drupal blokkeert de directe toegang tot zowat alle submappen van een drupal installatie.
Om  toegang te verlenen aan de submappen www/showcase en www/wordfeud

Voeg volgende regel toe voorafgaand aan de andere RewriteRule:

RewriteRule ^(showcase|wordfeud)($|/) – [L]

Dit laat nog géén volledige directory listing toe maar enkel het openen van een index.html, index.html of index.php in die map.

Beschouw vooreerst de regel die dat verhindert :

# Don’t show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes

Voor het toelaten van een volledige directory listing van de map www/showcase, doe als volgt. Create a htaccess file met slechts één regel in the folder www/showcase:

Options +Indexes