local webserver

xamp root paswoord wijzigen

ga naar het XAMPP control panel (dat is het paneel waar je apache en mysql start)
Open de shell (command line) (zie rechts bovenaan) en
typ:
mysqladmin.exe -u root password admin

dan, ga naar: C:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php
en pas lijn 21 aan:
$cfg[‘Servers’][$i][‘password’] = ‘admin’;